StatBank.md: Crearea graficelor-structuri



Acest video descrie modalitatea de creare a graficelor de tip – structura din Banca de date a Republicii Moldova http://statbank.statistica.md

source